Title: Tvorba obecně zeměpisné nástěnné mapy Evropy odpovídající kurikulu ZŠ
Other Titles: Design of a Europe wall-map corresponding to elementary school curriculum
Authors: Karlík, Michael
Advisor: Stacke Václav, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32401
Keywords: pedagogický výzkum;základní škola;složitost map;tvorba mapy;evropa;mapy evropy;švp pro 8. třídu
Keywords in different language: pedagogical research;elementary school;complexity of maps;map making;europe;map of europe;school education program for the 8th grade
Abstract: V této bakalářské práci se věnuji složitosti současných map používaných při výuce na základních školách. Třídu 8. A. ze Základní školy v Nové Roli jsem rozdělil podle několika kritérií na dvě skupiny. Kontrolní skupina se učila podle současných map, které dle mé hypotézy obsahují příliš mnoho informací. Experimentální skupina se učila podle mnou vytvořené mapy, která obsahovala pouze to, co žáci měli podle zamýšleného kurikula umět. Žáky jsem pomocí pretestu v podobě slepé mapy otestoval na vstupní znalosti. Žáci tento test vyplnili po probrání celého učiva ještě jednou. Výsledky, které jsem z těchto testů získal, jsem utřídil do tabulek a následně z nich vytvořil přehledné grafy. Díky těmto výsledkům jsem mohl dojít k závěrům mé práce.
Abstract in different language: This thesis occupies with complexity of current maps which are used during teaching in an elementary school. The class 8. A from the elementary school in Nová Role was devided into two groups according to several criteria. Current maps were used in the control group. My hypothesis asserts that current maps contain too much information. Map which I made was used in the experimental group. The map contained only information which pupils should know according to the curriculum. I tested the pupils's input knowledge using the pre-test in the form of blind maps. Pupils completed this test once again when they finished the theme Europe. The results of tests are sorted in tables and visualized in graphs. I was able to make conclusion of my bachelor thesis thanks to these results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace M. Karlik (3).pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
Karlik V.pdfPosudek vedoucího práce672,51 kBAdobe PDFView/Open
Karlik O.pdfPosudek oponenta práce535,36 kBAdobe PDFView/Open
Karlik P.pdfPrůběh obhajoby práce159,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32401

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.