Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZídková Helena, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorČerná, Nikola
dc.contributor.refereeBícová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:10Z
dc.date.available2017-10-16
dc.date.available2019-03-15T10:19:10Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-25
dc.identifier76178
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32427
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zlepšením výrobního procesu na SCE lince.Diplomová práce má dva cíle. Prvním z nich je zlepšení výrobního procesu, protože se objevila velká reklamace ze strany zákazníka. Druhým cílem je navrhnutí možných řešení pro případ zvýšení týdenní výrobní normy z 3500 ks na 5000ks. Teoretická část diplomové práce je zahájena objasněním pojmu štíhlá výroba, která zahrnuje několik metod průmyslového inženýrství směřující ke zvýšení kvality, produktivity a eliminaci plýtvání. V kapitole rozbor současného stavu řešené problematiky bude popsána společnost Hutchinon s.r.o. Další část diplomové práce bude zaměřena na výrobní proces linky SCANIA, ve kterém budou zkoumány slabá místa procesu. Následně budou provedena opatření k odstranění těchto slabých míst. Na závěr bude provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, ve kterém budou zhodnoceny navrhnuté varianty řešení problému.cs
dc.format115 s. (21 030 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectvýrobní procescs
dc.subjectzlepšenícs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectreklamacecs
dc.subjectscania.cs
dc.titleNávrh zlepšení výrobního procesu na SCR lincecs
dc.title.alternativeProposal to improve the manufacturing process for the SCR lineen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the improvement of the production process on the SCR line. The diploma thesis has two objectives. The first is to improve the production process, as there has been a large customer complaint. The second goal is to propose possible solutions to increase the weekly production standard from 3500 to 5000pcs. The theoretical part of the diploma thesis is started by explaining the concept of lean production, which includes several methods of industrial engineering aimed at increasing quality, productivity and elimination of waste. The chapter dealing with the current state of the art will be described by Hutchinon s.r.o. Another part of the diploma thesis will focus on the production process of the SCANIA line, which will examine the weaknesses of the process. Consequently, measures will be taken to eliminate these weak points. Finally, a technical and economic evaluation will be carried out, in which the suggested solutions will be evaluated.en
dc.subject.translatedlean manufacturingen
dc.subject.translatedproduction processen
dc.subject.translatedimprovementen
dc.subject.translatedinnovationen
dc.subject.translatedclaimsen
dc.subject.translatedscania.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Nikola Cerna.pdfPlný text práce6,66 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Cerna.PDFPosudek oponenta práce429,93 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Cerna.PDFPosudek vedoucího práce251,38 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Cerna.PDFPrůběh obhajoby práce187,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.