Title: Inovace lineárního posuvu fotoaparátu
Other Titles: Innovation of the camera linear motion
Authors: Krejčí, Vít
Advisor: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Pittermann Martin, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32463
Keywords: lineární posuv;camera slider;karbonové kolejnice;trubičkové kolejnice;3d tisk;3d modely;řemenice;krokový motor;domeček motoru;synchronizace fotoaparátu;časosběr;driver krokového motoru;grafický displej;bluetooth modul;atmega128;st7920;drv8825;tb6560;hc-05.
Keywords in different language: linear camera slider;carbon rails;linear move;tube rails;3d print;3d models;stepper motor;belt pulley;motor base;camera synchronisation;time-lapse;graphic unit;driver of stepper motor;bluetooth modul;atmega128;st7920;drv8825;tb6560;hc-05.
Abstract: Práce se odkazuje na první typ konstrukce Lineárního kamerového posuvu, jenž je v úvodu zhodnocen, navrhuje jednotlivá zlepšení, úpravy a uvádí patřičné důvody. Z výsledných parametrů nabízí data pro konstrukci/výběr Lineárního posuvu s několika stěžejními body. Motorizace zvolené konstrukce se neobejde bez zásahu - modifikace. Implementace nových dílů klade minimální dopad na originální sestavení a zachovává jednoduchost. Finální konstrukce je osazena pohony posuvu a rotace. Navržena a zrealizována řídící elektronika s krycími pouzdry. Řídící program pohybu, uživatelského rozhraní a synchronizace fotoaparátu potřebné ke snímání časosběrů.
Abstract in different language: The master thesis refers to the first type of the Linear camera slider. In the introduction is an evaluation of the previous construction with points describing individual improvements, modifications and several practical reasons for the change. The result of the gained rating parameters is a new construction with different goals. Secondary part is the motorizations of the selected construction. It is focused on implementation of the new mechanical parts with minimal impact to the original construction. In the final structure, there are applied two units of traction movement and rotation. The control electronic is designed and manufactured with a protective case included controls elements. The software components run the motors, show the user interface and manage the synchronization camera trigger. All these controlling activities are necessary for making time-lapse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krejci Vit - Inovace linearniho posuvu fotoaparatu.pdfPlný text práce4,64 MBAdobe PDFView/Open
070904_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce311,19 kBAdobe PDFView/Open
070904_oponent.pdfPosudek oponenta práce536,86 kBAdobe PDFView/Open
070904_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32463

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.