Title: Analýza a optimalizace materiálového toku ve výrobním podniku
Other Titles: Analysis and optimization of material flow in an industrial company
Authors: Študlarová, Lucie
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Soukup Radek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32468
Keywords: kaizen;kanban;metoda 5s;optimalizace;plýtvání;pdca;návratnost
Keywords in different language: kaizen;kanban;5s;optimalization;pdca;waste;return on investment
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na optimalizaci materiálového toku ve výrobním podniku. V teorii jsou popsané metody pro optimalizaci procesů. Praktická část byla provedena ve společnosti BRUSH SEM s.r.o.. Vlastní práce uvádí optimalizace materiálového toku ze skladu na montáž. Při optimalizacích se vycházelo z metod popsaných v teoretické části. Postupně jsou rozepsány optimalizace procesu a jejich ekonomické vyhodnocení. V poslední části jsou uvedené možné budoucí optimalizace.
Abstract in different language: The master theses is focused to the optimization of the material flow in the production company. Methods for optimizing processes are described in the theoretical part. The practical part was made in BRUSH SEM s.r.o .. The practical part describes the optimization of the material flow from the warehouse to construction. The optimizations were based on the methods described in the theoretical part. Process optimization and economic evaluation are described. The final part is focused to possible future optimizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2018_studlarova.pdfPlný text práce4,25 MBAdobe PDFView/Open
075026_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,44 kBAdobe PDFView/Open
075026_oponent.pdfPosudek oponenta práce473,95 kBAdobe PDFView/Open
075026_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32468

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.