Title: Modelování vybraných podnikových procesů
Other Titles: Modelling of selected business processes
Authors: Švehla, Michal
Advisor: Tupa Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32476
Keywords: proces;modelování procesů;podnikový proces;modelovací nástroje;elektrotechnický průmysl;výrobní podnik
Keywords in different language: process;process modeling;business process;modeling tools;electrotechnical industry;manufacturing enterprise
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na modelování procesů v elektrotechnickém podniku Rohde &Schwarz a jejich analýzu. V teoretickém rozboru práce jsou vysvětleny pojmy procesní analýzy, reengineeringu procesů a jejich optimalizace. Další část práce je věnována standardům pro modelování a samotným modelovacím metodám a porovnání jejich výhod a nevýhod. Následuje praktická část práce, která se zaobírá podnikem Rohde & Schwarz, konkrétně jedna specifická linka koncové výroby vyrábějící špičkový měřicí přístroj. Výstupem této práce je poslední část poskytující doporučení pro praxi, která vychází z případové studie.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on modeling of processes in the Rohde & Schwarz electrical engineering company and their analysis. The theoretical analysis of the thesis explains the concepts of process analysis, process reengineering and their optimization. The next part is devoted to the modeling standards and methods with comparison of their adnvantages and disadvantages. The following practical part is about Rohde & Schwarz company, specifically with one specific end-production line producing a top of the line measuring device. The output of this work is the last part providing recommendations for practice base on a case study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Svehla Michal Rohde Schwarz final.pdfPlný text práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
075035_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,44 kBAdobe PDFView/Open
075035_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,89 kBAdobe PDFView/Open
Svehla_OBH.jpgPrůběh obhajoby práce114,88 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32476

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.