Title: Online marketing v elektrotechnické firmě
Other Titles: Implementation of online marketing in an electrical manufacturing company
Authors: Jakoubek, Jakub
Advisor: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Prosr Pavel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32479
Keywords: online marketing;internetový marketing;marketing;seo;optimalizace pro vyhledávače;analýza;html;webová prezentace;web;webové stránky;redesign.
Keywords in different language: online marketing;internet marketing;marketing;seo;search engine optimization;analysis;html;web presentation;web;website;redesign.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na online marketing v elektrotechnické firmě ABS Elektro s.r.o. Teoretická část je věnována popisu nejvýznamnějších nástrojů online marketingu. Praktickou částí je podrobná analýza webové prezentace firmy. Na základě teoretických předpokladů jsou navrženy inovace původní webové prezentace. Hlavním cílem diplomové práce je inovování původní, již nevyhovující webové prezentace firmy. Nejen tyto webové stránky učinit atraktivnějšími pro potencionální zákazníky, ale zároveň firmě tímto způsobem dopomoci k lepšímu a pružnějšímu internetovému marketingu.
Abstract in different language: The master thesis is focused on online marketing in an electrotechnical company ABS Elektro s.r.o. The theoretical part provides a description of the most important tools of online marketing. The practical part is a detailed analysis of the company's web presentation. Innovations of the original web presentation are proposed on based theoretical assumptions. The main aim of the master thesis is an innovation of original web presentation, which is already unsatisfactory. Not only make these websites more attractive to potential customers, but also help businesses to better and more flexible internet marketing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Jakoubek - Online marketing v elektrotechnicke firme .pdfPlný text práce7,05 MBAdobe PDFView/Open
075039_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce358,05 kBAdobe PDFView/Open
075039_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,41 kBAdobe PDFView/Open
075039_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce233,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32479

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.