Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVětrovcová Marie, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKotlaříková, Kateřina
dc.contributor.refereeKratochvíl Miloš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-30
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:46Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2019-03-15T10:19:46Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74384
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32511
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá překladem a rozborem díla Invention nouvelle en l´algebre od matematika Alberta Girarda. Práce analyzuje dílo v rámci renesanční a raně novověké matematiky na pozadí dobového myšlení a kulturního kontextu. Překlad díla je doplněn o matematický a lingvistický komentář.cs
dc.format76 s. (125 854 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectalbert girardcs
dc.subjectmatematikacs
dc.subject17.stoletícs
dc.subjectalgebracs
dc.subjectaritmetikacs
dc.subjecttrigonometriecs
dc.subjectsimon stevincs
dc.subjectpřekladcs
dc.subjectfrancouzštinacs
dc.titleAlbert Girard: Invention nouvelle en l´algebrecs
dc.title.alternativeAlbert Girard: New Invention in Algebraen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the translation and analysis of the work Invention nouvelle en l'algebre by the mathematician Albert Girard. The thesis analyzes the work within Renaissance and early modern mathematics on the background of contemporary thinking and cultural context. The translation of the work is complemented by a mathematical and linguistic commentary.en
dc.subject.translatedalbert girarden
dc.subject.translatedmathematicsen
dc.subject.translated17th centuryen
dc.subject.translatedalgebraen
dc.subject.translatedarithmeticen
dc.subject.translatedtrigonometryen
dc.subject.translatedsimon stevinen
dc.subject.translatedtranslationen
dc.subject.translatedfrenchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotlarikova Katerina - Diplomova prace.pdfPlný text práce856,35 kBAdobe PDFView/Open
kotlarikova_vetrovcova.pdfPosudek vedoucího práce959,21 kBAdobe PDFView/Open
kotlarikova_kratochvil.docxPosudek oponenta práce54,36 kBMicrosoft Word XMLView/Open
kotlarikova_O.pdfPrůběh obhajoby práce317,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32511

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.