Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKastnerová Martina, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorStenzelová, Petra
dc.contributor.refereeFleischmannová Šárka, Mgr.
dc.date.accepted2018-5-31
dc.date.accessioned2019-03-15T10:19:48Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2019-03-15T10:19:48Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-23
dc.identifier74394
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32517
dc.description.abstractPráce se věnuje analýze literární a mecenášské činnosti Lady Mary Sidney Herbert, hraběnky z Pembroke. V první části představuje alžbětinskou literární kulturu a definuje pozici, kterou v jejím rámci zastávaly ženy. Dále se věnuje formám literárního mecenášství, které je spojeno s produkcí dobové literatury. Zaměřuje se také na význam a specifika dobové korespondence. Druhá část práce je věnována Lady Mary Sidney Herbert. Představuje jednak její osobní život, zejména však její literární a mecenášskou činnost. Ty jsou posléze podrobeny analýze.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmary sidney herbertcs
dc.subjectalžbětinská literární kulturacs
dc.subjectrole ženy v alžbětinské literární kultuřecs
dc.subjectmecenášstvícs
dc.subjectkorespondencecs
dc.subjectliterární kulturacs
dc.titleInstitut mecenášství a role ženy v alžbětinské literární kultuřecs
dc.title.alternativePatronage and the Role of Women in Elizabethan Literary Cultureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the analysis of Lady Mary Sidney Herbert's, Countess of Pembroke, literary and patronage work. The first part of the thesis introduces Elizabethan literary culture and defines the role of women in it. Furthermore it deals with different forms of literary patronage that is connected to the production of literature in that time period. The thesis also focuses on the meaning and the specifics of the correspondence of that period. The second part of the thesis is dedicated to Lady Mary Sidney Herbert. It deals with her personal life and it analysis her literary and patronage activities.en
dc.subject.translatedmary sidney herberten
dc.subject.translatedelizabethan literary cultureen
dc.subject.translatedrole of women in elizabethan literary cultureen
dc.subject.translatedpatronageen
dc.subject.translatedcorrespondenceen
dc.subject.translatedliterary cultureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Stenzelova.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
stenzelova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce630,29 kBAdobe PDFView/Open
stenzelova_fleischmannova.pdfPosudek oponenta práce679,56 kBAdobe PDFView/Open
stenzelova_O.pdfPrůběh obhajoby práce265,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.