Title: Stavebně technologický projekt - bytový dům Zlín, Bartošova čtvrť
Authors: Habruň, Marek
Advisor: Boháč František, Ing.
Referee: Kesl Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32630
Keywords: novostavba;bytový dům zlín;technologie provádění;plán organizace výstavby;rozpočet;harmonogram;analýza;varianty;panely spiroll;monolitická křížem pnutá deska;desky typu filigrán;keramické tvarovky;prefa skelet
Keywords in different language: new building;residential house zlín;technology implementation;construction organization plan;bill of quantities;budget;construction schedule;analysis;variants;spiroll panels;monolitic cross-wedge board;filigran boards;ceramic fittings;prefabricated building
Abstract: Předmětem této diplomové práce je příprava stavebně technologického projektu, technologických postupů, zpracování plánu organizace výstavby, rozpočtu s výkazem výměr a harmonogramu výstavby ve variantním řešení projektu bytového domu Bartoška ve Zlíně a následná analýza variant využití materiálu a strojů. Rozdíly mezi řešeními spočívají jednak ve třech různých typech stropů, konkrétně monolitické křížem pnuté desky, stropů z desek typu Filigrán a ze stropních panelů SPIROLL. Dále "varianta A" má nosný systém z keramických tvarovek, zatímco systémy "varianty B" jsou tvořeny železobetonovým PREFA skeletem. Další rozdíly jsou v nasazení více stavebních výtahů u "varianty B1" a nasazení více stavebních jeřábů u "varianty B2".
Abstract in different language: The subject of this thesis is a preparation of a technological process, elaboration of a plan of organization of construction, a budget and a schedule of construction in variant solutions of "Bartoška" apartment building in city Zlín followed by an analysis of variants encoutering using different materials and construction machinery. Basic differences repose upon three distinct types of ceilings particulary in monolitic cross-wedge board, Filigran boards and ceiling panels SPIROLL. Furthermore the "A variant" has a bearing system made of ceramic fittings while in "variant B" are systems made of reinforced concrete PREFA skelet. Onward differences are in the deployment of more construction lifts for "B1 variant" or in the setting of more construction cranes at "B2 variant".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc.Marek Habrun (s prilohami).pdfPlný text práce16,06 MBAdobe PDFView/Open
Habrun_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,86 kBAdobe PDFView/Open
Habrun_oponent.pdfPosudek oponenta práce300,5 kBAdobe PDFView/Open
Habrun_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce217 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32630

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.