Title: Realizace velkoformátového tisku ve veřejném prostoru
Other Titles: The realization of large format printing in public area
Authors: Krámská, Viola
Advisor: Axmann Mikoláš, Prof. akad. mal.
Referee: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32646
Keywords: šablonový tisk;fasáda;praha;model;kachel;keramika
Keywords in different language: stencil print;facade;prague;model;tile;ceramic
Abstract: Jako zadání mé bakalářské práce jsem si zvolila Velkoformátový tisk ve veřejném prostoru, který jsem realizovala na fasádu stodoly v malé vesnici zvané Zberaz, kde žijí moji rodiče. Stodola stojí na našem pozemku. Dílo jsem provedla technikou šablonového tisku, se kterým jsem se už několikrát setkala. Na toto vesnické stavení jsem zobrazila siluety oken pražského domu, pilíře Nuselského mostu a Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého v areálu Karlova v Praze.
Abstract in different language: The main assignment for my thesis is Large paper size at a public venue. I implemented this project at my facade of our barn in a small village Zberaz. It is the village where my parents live. The barn stands on our land. I did this work by using the technique print templates, which I already have done many times before. For this building I displayed silhouettes of windows from the Prague's Building, pillars from the Nuselský Bridge and the church- Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého in the Charles area in Prague.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_viola_kramska.pdfPlný text práce30,86 MBAdobe PDFView/Open
Kramska.pdfPosudek vedoucího práce628,64 kBAdobe PDFView/Open
Kramska_0.pdfPosudek oponenta práce392,85 kBAdobe PDFView/Open
Kramska_1.pdfPrůběh obhajoby práce312,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.