Title: Sociální komiks
Other Titles: Comic book with social themes
Authors: Ward, Philip
Advisor: Šalamounová Barbara, Doc. M.A.
Referee: Kohoutová Marie, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32697
Keywords: pravda;láska;lež;nenávist;perun;lada;veles;světovid;město;jednota;lid
Keywords in different language: truth;love;lies;hatred;perun;lada;veles;světovid;city;unity;peoples
Abstract: Moje práce je sociální komiks o padesáti dvou strnách. Poukazuje na společenské potíže dnešní doby z mého úhlu pohledu, pomocí fantasy příběhu s prvky Slovanské a křesťanské mytologie. Komiks je o tom co člověk musí podstoupit pro nalezení pravdy a co musí udělat, aby zachránil lásku a porazil Lež a Nenávist.
Abstract in different language: A comic book that has fifty-two pages and the story spans over several months as a group of friends try to uncover the mysteries of their little society and find out who is really the one running the show so to speak. If I were to summarize what the story is about as a whole then I would tell you that it's about what it takes for people to uncover the truth and the dangers that come along with such an endeavour.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TISK bBP ward TEORIE.pdfPlný text práce2,94 MBAdobe PDFView/Open
Ward.pdfPosudek oponenta práce450,08 kBAdobe PDFView/Open
Ward_0.pdfPosudek vedoucího práce388,16 kBAdobe PDFView/Open
Ward_1.pdfPrůběh obhajoby práce293,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.