Název: Návrh a implementace výukové hry typu zebra
Další názvy: Creation of Einstein?s puzzle educational game
Autoři: Černohouz, Vít
Vedoucí práce/školitel: Gangur, Mikuláš
Oponent: Plevný, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3270
Klíčová slova: logika;Einsteinova úloha;zebra;hlavolamy;programování;Java
Klíčová slova v dalším jazyce: logic;Einstein´s problem;zebra;brain-teasers;programming;Java
Abstrakt: Předložená práce se soustřeďuje na implementaci aplikace generující zadání k logickým úlohám typu zebra. Hlavní náplní vytvoření takového software je definování typů indicií (predikátů), algoritmů pro generování všech indicií k danému řešení a minimální množiny indicií postačující k dosažení řešení. Toto řešení bylo předem definováno uživatelem. Pro definování tohoto řešení uživatelem aplikace zahrnuje jednoduché grafické uživatelské rozhraní umožňující zadání úlohy a jejího řešení v několika krocích. Program je dále rozšiřitelný. Mohou být definovány a přidány další typy indicií pro různější a rozmanitější vygenerované úloh. A dále vytvoření herní verze aplikace, která by umožnila řešit hráči úlohy vygenerované původní částí aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: This work aims to creation of application which generates set of hints to Einstein?s logic game. The core of the creation of such software lies in definition of types of hints (predicates), algorithms which generates the set of all possible hints to a solution, minimal set of hints to a solution. Before generating these sets the solution is defined by the user. For this definition the application includes simple graphical user interface which allows user to define problem and its solution in several steps. The work is extendable further. Other types of hints could be defined and added to make generated problems more diverse and various. And the second is extension of the application with a game environment for users who want to play Einstein?s problems generated by the former part of application.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KEM) / Theses (DEM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Cernohouz_Vit_DP.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernohouz - vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce1,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernohouz - oponent prace.pdfPosudek oponenta práce739,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cernohouz.pdfPrůběh obhajoby práce238,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3270

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.