Title: Individuální vzdělávací plán pro český jazyk na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The Individual education plan for the Czech language at primary school
Authors: Kodyšová, Jitka
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32724
Keywords: žák se speciálními vzdělávacími potřebami;individuální vzdělávací plán;inkluzivní vzdělávání;analýza;podpůrná opatření;specifické poruchy učení;pedagogicko-psychologická poradna;pedagog;základní vzdělávání;výukové metody a postupy;sluchová percepce;vizuomotorika;grafomotorika
Keywords in different language: individual education plan;education of pupils with the special educational needs;inclusive education;elementary education;analysis;czech language in primary education;supporting measure;methods education
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oboru Český jazyk a literatura pro 1. stupeň ZŠ. Cílem je analyzovat a vyhodnotit dané individuální vzdělávací plány a následně je doplnit o vhodná podpůrná opatření pro vyučovací předmět Český jazyk.
Abstract in different language: This thesis deals with the issue of the Individual Learning Plan for Czech Language in Primary Education. The main aim is to analyse five plans, to find out quality and efficiency of these documents and to evaluate mentioned supporting measures. The theoretical background discusses knowledge concerning contemporary education concept, education of pupils with the special educational needs, supporting measures, inclusive education and Framework Education Programme for Elementary Education. Key section is focused on the description of individual learning plan. Realized research of five individual learning plans showed principal defect which consists in insufficient adjustment of the document for pupils' special needs education. In the place of supporting measures specification is written Annexe 1, which is thematic plan. But this document is not modified for the pupils with the special needs so there are not directly determined suitable methods for the education with them. Some suitable methods are suggested
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP JITKA KODYSOVA.pdfPlný text práce639,47 kBAdobe PDFView/Open
kodysova_suda.pdfPosudek oponenta práce36,68 kBAdobe PDFView/Open
kodysova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce40,98 kBAdobe PDFView/Open
kodysova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce212,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32724

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.