Název: Řečová výchova žáků 1. stupně se zaměřením na mluvený projev
Další názvy: Developement of speaking skills of pupils between 6 - 11 years
Autoři: Hrůzová, Lýdie
Vedoucí práce/školitel: Málková Jitka, PaedDr. Ph.D.
Oponent: Chýlová Helena, PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32730
Klíčová slova: aktivity;český jazyk;jazyk;jazyková kultura;komunikace;kultivovanost projevu;mluvený projev;řeč;řečová kultura;řečový projev;spisovné vyjadřování
Klíčová slova v dalším jazyce: activities;czech language;language;language culture;communication;refinement of speach;spoken language;speach;speach culture;standard language
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá řečovou výchovou dětí na základní škole, jde konkrétně o mluvený projev žáků na prvním stupni základní školy. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a předkládá objasnění základních pojmů souvisejících s tímto tématem. Učitel je zde představen jako důležitý vzor v mluveném projevu. Teoretická část též skýtá rozbor RVP ZV se zaměřením na danou problematiku. Druhá část práce uvádí konkrétní aktivity vhodné pro rozvoj dětského mluveného projevu. Tyto aktivity jsou rozdělené do skupin dle rozvíjené složky mluveného projevu. Aktivity jsou komentovány a hodnoceny.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis focuses on children's speaking skills development. It is divided into two parts. The first one is theoretical and provides explanation of basic terms related to this topic. There is introduced teacher as an example of a good and quality speaking skills in the theoretical part. The analyse of Czech national curriculum is also included in this part. Second part of this thesis is practical. There is collection of many different activities convenient for children's speaking skills development. The activities are divided into groups according to part of speech which are evolved. These activities are also commented and evaluated after subsuming them in classes. The aim of this diploma thesis is to analyse provided literature and comment fifty actual activities which are to improve children's speaking skills development. The diploma thesis also provides proposal of ten activities which were implemented in classes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_L.Hruzova_o.pdfPlný text práce8,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruzova_malkova.pdfPosudek vedoucího práce37,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruzova_chylova.pdfPosudek oponenta práce44,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hruzova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce257,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32730

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.