Title: Zápis do 1. ročníku základní školy
Other Titles: Registration to the first class of primary school
Authors: Hlavová, Jana
Advisor: Nováková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32731
Keywords: zápis do 1. ročníku základní školy;předškolní vzdělávání;městská škola;vesnická škola;školní zralost;školní připravenost
Keywords in different language: registration to the first class of primary school;preschool education;school in town;school in village;readiness for school;school maturity
Abstract: Tato diplomová práce je věnována zápisům do prvního 1. základní školy a porovnáním jejich organizace ve městech a ve vesnicích. Je zde uvedeno vymezení povinného předškolního vzdělávání, jeho legislativní náležitosti a dokumenty s ním související. Dále práce obsahuje vymezení školní připravenosti, školní zralosti a školní nezralosti. Také obsahuje podrobnou analýzu všech sledovaných oblastí školní zralosti u zápisů do 1. ročníku základní školy. Terénní výzkum porovnává sledované oblasti školní zralosti u zápisů v městských a vesnických školách.
Abstract in different language: The thesis is concerned with enrolments in the 1st year of elementary school, comparing their arrangement in towns and villages. Firstly, it specifies the compulsory pre-school education, its legal requirements and respective documents. Next, the thesis defines children´s readiness for school, school maturity and immaturity. It also analyses in detail all components of school maturity observed during the enrolment process in primary education. The field research included in the thesis compares the observed components of school maturity during enrolments in town and village schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jana_Hlavova_Zapis_do_1_rocniku_ZS.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
hlavova_suda.pdfPosudek oponenta práce40,26 kBAdobe PDFView/Open
hlavova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce202,65 kBAdobe PDFView/Open
hlavova_novakova.pdfPosudek vedoucího práce901,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.