Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrčáková Vladimíra, Mgr.
dc.contributor.authorVránová, Michaela
dc.contributor.refereeNovotný Jiří, Mgr.
dc.date.accepted2018-9-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:21:32Z-
dc.date.available2016-12-7
dc.date.available2019-03-15T10:21:32Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-29
dc.identifier73035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32737
dc.description.abstractPředložená diplomová práce se zabývá didaktickou interpretací vybraných textů Arnošta Lustiga - povídka Sousto, novela Dita Saxová. Práce je rozdělena na část teoretickou a aplikační. V teoretické části se zaměřuji na život a tvorbu A. Lustiga, a dále podrobuji oba texty odborné interpretační analýze. V dalších kapitolách upínám pozornost na komunikačně pojatou literární výchovu (dále jen LV) jako takovou, ale především na teorie a metodická východiska, z kterých LV čerpá. Poté objasňuji podstatu didaktické interpretace a vymezuji učivo jak ve vztahu k vybraným textům, tak ke studijnímu zaměření žáků. Aplikační část je věnována mnou navrženým tvořivým didaktickým interpretacím již zmíněných textů.cs
dc.format65 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectarnošt lustigcs
dc.subjectdita saxovács
dc.subjectdémanty nocics
dc.subjectpovídka soustocs
dc.subjectkomunikačně pojatá literární výchovacs
dc.subjectdidaktická interpretacecs
dc.subjectučivocs
dc.titleDidaktická interpretace vybraných textů Arnošta Lustigacs
dc.title.alternativeThe didactic interpretation of selected writings of Arnošt Lustigen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on a didactical interpretation of selected texts of Arnošt Lustig short story Mouthful and novel Dita Saxová. The thesis is consists of practical and theoretical part. Theoretical part is focused on life and work of A. Lustig, as well as on the academic interpretation analysis. Other chapters focus on communicative literary education, and especially on the theories and methodological basis from which the literary education derive. Then there is explained the basis of didactical interpretation and it is defined the curriculum with the relation to the selected texts as well as to the study focus of the students. Practical part is consists of didactical interpretations of above mentioned writings which I conducted myself.en
dc.subject.translatedarnošt lustigen
dc.subject.translateddita saxováen
dc.subject.translateddiamonds of the nighten
dc.subject.translatedshort story mouthfulen
dc.subject.translatedcommunicative literary educationen
dc.subject.translateddidactic interpretationen
dc.subject.translatedcurriculumen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Vranova.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
vranova_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce40,38 kBAdobe PDFView/Open
vranova_novotny.pdfPosudek oponenta práce52,36 kBAdobe PDFView/Open
vranova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce143,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.