Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStaněk Jiří, PaedDr. CSc.
dc.contributor.authorBorkovcová, Daniela
dc.contributor.refereeNovotný Jiří, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:21:33Z-
dc.date.available2016-12-1
dc.date.available2019-03-15T10:21:33Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier73051
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32742
dc.description.abstractVe své diplomové práci s názvem Múzy autorů beat generation se zabývám předními postavami literárního hnutí beat generation - Jackem Kerouacem, Nealem Cassadym a Williamem Burroughsem. Pokusila jsem se o jiný náhled, než jaký nám bývá běžně předkládán. Autory představuji z pohledu žen, se kterými žili - Edith Parkerová, Carolyn Cassadyová a Joan Vollmerová. Liší se názor literárních historiků od názoru těchto žen? Viděly beatnické autory jinak, než viděli oni sami sebe?cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjectbeat generationcs
dc.subjectmúzycs
dc.subjectženycs
dc.subjecttvorbacs
dc.subjectjack kerouaccs
dc.subjectwilliam burroughscs
dc.subjectneal cassadycs
dc.subjectedith parkerovács
dc.subjectcarolyn cassadyovács
dc.subjectjoan vollmerovács
dc.titleMúzy autorů beat generationcs
dc.title.alternativeMuses of The Beat generation authorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis named Muses of the beat generation authors is focused on prominent figures of the literary movement beat generation Jack Kerouac, Neal Cassady and William Burroughs. The goal of this thesis is to provide a different optics than it is generally expected. Authors are introduced from the perspective of women with whom they lived - Edith Parker, Carolyn Cassady and Joan Vollmer. Are the opinions of literary historians different from the opinions of these women? Did they perceive them differently than the beat authors perceived themselves?en
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedbeat generationen
dc.subject.translatedmusesen
dc.subject.translatedwomenen
dc.subject.translatedcreationen
dc.subject.translatedjack kerouacen
dc.subject.translatedwilliam burroughsen
dc.subject.translatedneal cassadyen
dc.subject.translatededith parkerováen
dc.subject.translatedcarolyn cassadyováen
dc.subject.translatedjoan vollmerováen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
borkovcova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce39,52 kBAdobe PDFView/Open
borkovcova_novotny.pdfPosudek oponenta práce47,41 kBAdobe PDFView/Open
borkovcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce117,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.