Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPařízková Alena, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorPetr, Jan
dc.contributor.refereeVáně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:21:37Z-
dc.date.available2017-6-5
dc.date.available2019-03-15T10:21:37Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier73402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32748
dc.description.abstractTato práce je případovou studií rizik v jedné křesťanské neziskové organizaci poskytující profesionální sociální služby. Koncept rizika stojí na teorii rizikové společnosti od Ulricha Becka a na přístupu Governmentality Approach od Michela Foucaulta. Teorie rizikové společnosti směřuje rizika k celospolečenským procesům. Přístup Governmentality Approach rozšiřuje rozpětí teorie rizikové společnosti o mocenské konstrukce rizik. Ukazuje se, že povaha rizik ve zkoumané neziskové organizaci odpovídá teorii rizikové společnosti. Rizika mají nejednoznačnou povahu a případná reakce na potenciální rizika často přináší rizika nová. Analýza rizik v této práci ukázala, že klíčovými riziky v neziskové organizaci jsou nedostatek finančních zdrojů a zaměstnanců, jenž roztáčí sérii reakcí, které nakonec vedou zpět k nedostatku finančních zdrojů a zaměstnanců. Analýza moci v rámci rizik také ukázala, že dominantními "tvůrci" rizik jsou legislativní nařízení a dotační podmínky v rámci zajištění "kvalitního poskytování profesionálních sociálních služeb".cs
dc.format93 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectteorie rizikové společnostics
dc.subjectgovernmentality approachcs
dc.subjectkřesťanská nezisková organizacecs
dc.subjectprofesionální sociální službycs
dc.subjectmetoda process tracingcs
dc.titlePřípadová studie neziskové organizace: dopad rizik v pozdně moderní společnostics
dc.title.alternativeCase Study of Non-profit Organization: Impact of Risks in Late Modern Societyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programSociologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work is a case study of risks in one Christian non-profit organization providing professional social services. The risk concept is based on the Theory of Ulrich Beck's Risk Society and on the Governmentality Approach based on the concept of Michel Foucault. The Theory of Risk Society address the risks to the whole society processes. The Governmentality Approach extends the scope of the Risk Society Theory to the power structures at risk. It turns out that the nature of the risks in the non-profit organization in question corresponds to the Risk Society Theory. The analysed risks are of an ambiguous nature, and the response to potential risks often brings new risks. According to my analyses, the key risks in this work are the lack of financial resources and staff, which is spinning out a series of responses that ultimately circle back to a lack of funding and, above all, employees. The analysis of power at risk has shown that the dominant "maker" of risks is legislative regulation and donor conditions to ensure "quality provision of professional social services".en
dc.subject.translatedrisken
dc.subject.translatedrisk society theoryen
dc.subject.translatedgovernmentality approachen
dc.subject.translatedchristian non-profit organizationen
dc.subject.translatedprofessional social servicesen
dc.subject.translatedprocess tracingen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PETR Jan_Diplomova prace_Pripadova studie neziskove organizace v pozdne moderni spolecnosti.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
mgr18-Jan Petr (oponent).pdfPosudek oponenta práce115,7 kBAdobe PDFView/Open
Petr_VD.pdfPosudek vedoucího práce118,23 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba2018_Petr.PDFPrůběh obhajoby práce209,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32748

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.