Název: Sekularizace v pojetí Petera Bergera
Další názvy: Secularization of Peter Berger
Autoři: Dvořáková, Alžběta
Vedoucí práce/školitel: Lužný, Dušan
Oponent: Váně, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3278
Klíčová slova: sociologie náboženství;Peter Berger;secularizace;sekularizační teorie a teze;posvátno;desekularizace;pluralismus
Klíčová slova v dalším jazyce: sociology of religion;secularization;Peter Berger;secularization theories and thesis;transcendence;desecularization;pluralism
Abstrakt: Tato práce popisuje především sekularizační teorii (v nejširším slova smyslu) jednoho z jejích předních představitelů - Petera Bergera. Představuji jeho pojetí náboženství a také výchozí obecnější paradigma, které zastává. To je totiž zásadní pro pochopení i samotné sekularizační teorie. Jelikož Peter Berger svůj názor na sekularizaci změnil, popisuji i tuto změnu, která je jím vyjádřena v teorii desekularizace. K oběma teoriím se pojí pluralismus a globalismus, které také přibližuji v kontextu díla Petera Bergera.
Abstrakt v dalším jazyce: This work describes mainly the secularization theory (in the wide sense of meaning) of one of its former representative - Peter Berger. I talk about his conception of religion and base paradigm he holds, because these things are key aspect for understanding his secularization theory. Peter Berger changed his position towards the secularization theory; I also foreshadowed this change, which is embodied in the desecularization theory. To both secularization and desecularization theories ale interlinked another concepts ? pluralism and globalism, which I also describe in context of Peter Berger´s piece.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace_Alzbeta Dvorakova.pdfPlný text práce705,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Dvorakova - bc.docPosudek vedoucího práce43 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
bak12 - Alzbeta Dvorakova (oponent).docPosudek oponenta práce48 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
dvorakova.PDFPrůběh obhajoby práce156,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3278

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.