Title: Obnova řízení
Other Titles: Retrial
Authors: Jaroševská, Pavlína
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Fastner Jindřich, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32842
Keywords: obnova řízení;opravné prostředky;mimořádné opravné prostředky;trestní řízení;historie obnovy řízení;obnovovací řízení;řízení obnovené
Keywords in different language: retrial;appeals;extraordinary remedies;criminal proceedings;history of retrial;renewal management;management renewed
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou obnovy řízení. Obnova řízení je jedním z mimořádných opravných prostředků. V práci se věnuji opravným prostředkům, historii obnovy, obnově řízení dle současné právní úpravy, obnově v judikatuře a v neposlední řadě také komparaci tohoto právního institutu ve slovenské trestním řádu. V práci analyzuji platnou právní úpravu a zabývám se jejími nedostatky. V závěru nabízím úvahu de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis concerns the issues of retrial. The retrial is one of the extraordinary remedies. The thesis focuses on extraordinary remedies and appeals, history of the retrial, retrial according to the Czech Criminal Code, retrial in practice of the courts, and last but not least the comparisn with the retrial in Slovak Criminal Code. I analyze the retrial in the Czech Criminal Code and set my sights on the problems. In the conclusion I offer the reflection de lege ferenda.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Obnova rizeni - Pavlina Kleisnerova.pdfPlný text práce835,19 kBAdobe PDFView/Open
Kleisnerova - ved. prace.pdfPosudek vedoucího práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
pr.o. Kleisnerova.pdfPrůběh obhajoby práce513,43 kBAdobe PDFView/Open
Kleisnerova op. Fastner.pdfPosudek oponenta práce651,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.