Title: Marxismus ve středoevropské archeologii
Other Titles: Marxism within the Central European archaeology
Authors: Sosnová, Ester
Advisor: Chroustovský Luboš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32867
Keywords: československo;marxismus;archeologie;komunismus
Keywords in different language: czechoslovakia;marxism;archeology;communism
Abstract: Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu hlavních tezí marxismu na archeologické bádání a přináší ucelenější přehled vývoje československé archeologie v dobách vlády komunistického režimu. Na základě vymezených teoretických otázek sleduje aplikaci marxistických tezí do archeologického studia.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the assessment of the influence of the main theses of Marxism on archaeological research and provides a more comprehensive overview of the development of Czechoslovakian archeology during the Communist regime. It examines the implementation of Marxist theses into archaeological research on the basis of defined theoretical questions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sosnova_2018.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Sosnova_posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce173,83 kBAdobe PDFView/Open
Sosnova-posudek oponent.PDFPosudek oponenta práce447,34 kBAdobe PDFView/Open
Sosnova prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce242,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.