Title: Odhad délky ruky z kostí ruky anatomickou metodou
Other Titles: Estimation of hand length from hand bones using the anatomical method
Authors: Kuncová, Sára
Advisor: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Referee: Friedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32891
Keywords: délka ruky;odhad pohlaví;rtg;paleolitické umění;variabilita;odhad výšky postavy;anatomická metoda;matematická metoda;regresní analýza
Keywords in different language: hand length;sex estimation;radiographs;paleolithic art;variability;stature estimation;anatomical method;mathematical method;regression analysis
Abstract: Cílem práce je odhadnout délku ruky z kostí ruky na základě anatomické metody. Materiál se sestává z RTG snímků 50 mužů a 50 žen z České republiky. Na snímcích je měřena jak délka ruky, tak rozměry jednotlivých kostí prostředního paprsku ruky. Délky jednotlivých kostí jsou sečteny do tzv. délky kostry ruky, která je pomocí regresní analýzy vztažena k délce celé ruky. Přínos metody souvisí s odhadem pohlaví autorů paleolitických nástěnných maleb.
Abstract in different language: The aim of this thesis is estimation of hand length from hand bones using the anatomical method. We measured hand length and hand bones from x-rays. The analysis is based on 100 radiographs of women's and men's hands from recent population in the Czech republic, Plzen. We managed to find relationship between hand length and length of hand bones using regression analysis. Benefits using this method can be related to the sex estimation from handprints in prehistoric cave art.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuncova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Kuncova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kuncova.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Kuncova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce424,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.