Title: Legalita stahování a užívání autorských děl na internetu v ČR v porovnání s vybranými zeměmi a mezinárodním právem
Other Titles: The legality of downloading and using of author's work on the internet in comparison to selected countries and international law
Authors: Korych, Ondřej
Advisor: Macgregor Pelikánová Radka, JUDr.
Referee: Hák Jan, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32920
Keywords: autorské právo české republiky;autorské právo usa;autorství;autorské dílo;licence;autorskoprávní odpovědnost
Keywords in different language: czech copyright law;us copyright law;authorship;work of authorship;license;copyright liability
Abstract: Tato diplomová práce porovnává autorskoprávní úpravu v České republice a v USA a ochranu autorského díla v prostředí internetu. Zaměřuje se sejména na výčet relevantních právních předpisů, definici hlavních pojmů vázaných k tématu a stanovení legality užívání díla a jejich porovnání mezi danými zeměmi. Zabývá se také stanovením odpovědnosti uživatelů internetu a poskytovatelů informačních služeb.
Abstract in different language: This thesis compares copyright law in the Czech Republic and the US and copyright protection in the Internet environment. It focuses on listing of relevant legislation, the definition of the main concepts related to the topic and the determination of the lawfulness of the use of the work and its comparison between the countries concerned. It also deals with the determination of the liability of Internet users and information service providers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ondrej Korych - Diplomova prace - Legalita stahovani a uzivani autorskych del na internetu....pdfPlný text práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Korych-1.pdfPosudek vedoucího práce800,44 kBAdobe PDFView/Open
Korych-2.pdfPosudek oponenta práce435,42 kBAdobe PDFView/Open
Korych Ondrej.pdfPrůběh obhajoby práce341,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.