Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBlažek Vladimír, RNDr. CSc.
dc.contributor.authorSemeráková, Michaela
dc.contributor.refereeGaleta Patrik, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-5
dc.date.accessioned2019-03-15T10:23:40Z-
dc.date.available2017-6-19
dc.date.available2019-03-15T10:23:40Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-24
dc.identifier73782
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32953
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na rozdílné významy gest užívaných muži a ženami v České republice, Vietnamu a v arabských zemích. Cílem práce je zjistit, zda mezi vybranými respondenty existují odlišnosti ve vnímání významu pěti předložených gest, neboť pocházejí z různých zemí, ve kterých existuje rozdílná kultura. Výsledky mohou poukázat na jinakost v používání, významu gest dle pohlaví v daných zemích,či nikoliv.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectgestikulacecs
dc.subjectchí-kvadrát testcs
dc.subjectneverbální komunikacecs
dc.subjectmužics
dc.subjectženycs
dc.subjectčeská republikacs
dc.subjectegyptcs
dc.subjectmarokocs
dc.subjectvietnam.cs
dc.titleGestikulační projevy mezi muži a ženami ve třech kulturních regionechcs
dc.title.alternativeGestures between men and women in three cultural regionsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programAntropologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe work focuses on the different meanings of gestures used by men and women in the Czech Republic, Vietnam and Arab countries. The aim of this thesis is to find out whether among the selected respondents there are differences in the perception of the meaning of the five submitted gestures, even though they come from different countries where there is a different culture. The results may indicate the difference in use among men and women.en
dc.subject.translatedgesticulationen
dc.subject.translatedchi-quadrate testen
dc.subject.translatednon-verbal communicationen
dc.subject.translatedmenen
dc.subject.translatedwomenen
dc.subject.translatedczech republicen
dc.subject.translatedegypten
dc.subject.translatedmoroccoen
dc.subject.translatedvietnam.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semerakova_BP.pdfPlný text práce810,04 kBAdobe PDFView/Open
Semerakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Semerakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Semerakova_ prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce380,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.