Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSvoboda Michal, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorČapský, Jakub
dc.contributor.refereeKlimtová Václava, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-11
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:13Z-
dc.date.available2016-12-21
dc.date.available2019-03-15T10:24:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-26
dc.identifier73089
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32991
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá pohledem na životní styl studentů během jejich studia na vysoké škole. Práce se zaměřuje na seznámení s pozitivními, tak i negativními determinanty působící na naše zdraví. Dále zahrnuje důsledky nezdravého životního stylu během průběhu studia v podobě zdravotních komplikací nebo civilizačních nemocí, které mohou potkat každého z nás a ovlivnit způsob našeho života. Výzkumná část se vztahuje k rozdílům životního stylu mezi jednotlivými obory na různých fakultách Západočeské univerzity v Plzni, která zkoumá zásadní oblasti životního stylu v podobě stravovacích návyků, pitného režimu, odpočinku, pohybové aktivity, kouření, konzumace alkoholu a stresu. Závěr diplomové práce obsahuje vyhodnocení dat empirické části, závěrečné shrnutí a použité zdroje.cs
dc.format72 s. (79 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzdravý životní stylcs
dc.subjectstravacs
dc.subjectkouřenícs
dc.subjectpitný režimcs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectalkoholcs
dc.subjectdrogycs
dc.subjectstrescs
dc.subjectodpočinekcs
dc.subjectcivilizační nemoci.cs
dc.titleZdravý životní styl u studentů vysoké školycs
dc.title.alternativeHealthy lifestyle at college studentsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis takes a view on student's lifestyle during their studies at the university. The thesis focuses on familiarization with the positive and negative determinants influencing our health. Then it includes the impacts of unhealthy lifestyle during our university studies in a form of health complications or lifestyle diseases, which can happen to each of us and influence the way we live. The research part relates to the differences between the branches of study at the different faculties of the University of West Bohemia. It examines fundamental lifestyle areas diets, water intakes, relaxation, physical activities, smoking, alcohol consumption and stress. The thesis conclusion contains evaluation of the data from the empirical part, final summary and resources.en
dc.subject.translatedhealthy lifestyleen
dc.subject.translateddieten
dc.subject.translatedsmokingen
dc.subject.translatedwater intakeen
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedalcoholen
dc.subject.translateddrugsen
dc.subject.translatedstressen
dc.subject.translatedrelaxationen
dc.subject.translatedlifestyle disease.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Capsky Jakub.pdfPlný text práce1,75 MBAdobe PDFView/Open
Capsky-oponent.pdfPosudek oponenta práce247,59 kBAdobe PDFView/Open
Capsky-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce71,17 kBAdobe PDFView/Open
Capsky-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce18,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.