Název: Návrh "In-body" antény
Další názvy: Design and optimization of In-body antenna
Autoři: Kováčová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Pánek David, Ing. Ph.D.
Oponent: Mráz Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33013
Klíčová slova: biotelemetrie;wban;in-body anténa;kapslová endoskopie;mics;uwb;model lidského těla;cst microwave studio;flíčková anténa
Klíčová slova v dalším jazyce: biotelemetry;wban;in-body antenna;capsule endoscopy;mics;uwb;human body model;cst microwave studio;patch antenna
Abstrakt: Práce se zabývá anténami pro zařízení pracující v oblasti lidského těla, především pak pro endoskopickou kapsli. V rešeršní části jsou probrány různé aspekty, které je nutné zohlednit při návrhu a fungování těchto antén. Jedná se o přehled frekvenčních pásem, materiálů, tvarů či technologií výroby. Důraz je mimo jiné kladen i na modely lidského těla, simulační programy či měřené parametry u in-body antén. V CST Microwave Studio je dále vytvořen a vyhodnocen numerický model planární antény pro endoskopickou kapsli. Jedná se o všesměrovou širokopásmovou flíčkovou anténu s pracovním kmitočtem 5,3264 GHz. K anténě je připojená technická dokumentace.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with antennas for devices in the body area network, especially for the endoscopic capsule. Different aspects that have to be considered to design and operate these antennas are discussed in the research part of the thesis. An overview of frequency bands, materials, shapes or manufacturing technologies is presented. Human body models, simulation programs and evaluated parameters are areas of interest as well. CST Microwave Studio was used to design and analyse a numerical model of a planar antenna for wireless capsule endoscopy. The proposed antenna is an omnidirectional ultra wideband patch antenna with the resonance frequency of 5.3264 GHz. Technical documentation is attached to the antenna.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_In-body_antena_Kovacova.pdfPlný text práce6,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075323_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075323_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
075323_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.