Title: Porušení pracovních povinností jako důvod skončení pracovněprávního vztahu
Other Titles: Violation of labour duties as a reason for termination of employment relationship
Authors: Phamová, Kristýna
Advisor: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Referee: Janák Martin, JUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33028
Keywords: intenzita porušení povinnosti;kontrola zaměstnanců při plnění povinností;porušení pracovní povinnosti;pracovní povinnosti zaměstnanců;skončení pracovního poměru
Keywords in different language: intensity of violation of duty;control of employees in the performance of their duties;violation of duties;employees´duties;termination of employment relationship
Abstract: Diplomová práce na téma "Porušení pracovních povinností jako důvod skončení pracovněprávního vztahu" je zaměřena na rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem v důsledku porušení pracovní povinnosti zaměstnancem. V práci jsou zmíněny některé povinnosti zaměstnance a rozebrána intenzita porušení pracovní povinnosti. Práce se také zabývá povinností zaměstnance strpět kontrolu vykonávanou zaměstnavatelem za účelem ochrany majetkových práv zaměstnavatele a zajištění efektivity práce. Dále je práce zaměřena na pracovněprávní spory vzniklé v důsledku rozvázání pracovního poměru z důvodu porušení pracovní povinnosti.
Abstract in different language: The thesis "Violation of labour duties as a reason for termination of employment relationship" is focused on the termination of the employment by the employer as a result of violation of duty by the employee. In the thesis are mentioned some duties to work of the employee and analysed the intensity of the violation of duty to work. The thesis also deals with the duty of the employee to suffer the control of the employer in order to protect the employer's proprietary rights and to ensure the effectiveness of the work. Further, the thesis is focused on labour disputes arising from the termination of employment due to breach of duty to work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phamova-DP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Phamova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Phamova-2.pdfPosudek oponenta práce860,76 kBAdobe PDFView/Open
Phamova Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce293,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.