Title: Spravedlivost prvního Norimberského procesu
Other Titles: Justice of the first Nuremberg trials
Authors: Hřídelová, Barbora
Advisor: Jeřábek Martin, PhDr. Dipl. - Pol. Ph.D.
Referee: Skřivan Aleš, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33036
Keywords: spravedlivost;norimberský proces;retrospektivita mezinárodního trestního práva;soudní tribunál;denacifikace v německu;mezinárodní soud.
Keywords in different language: justice;nuremberg process;retrospectivity of international criminal law;court tribunal;denacification in germany;international court.
Abstract: Od 20. listopadu 1945 do 1. října 1946 probíhal v německém městě Norimberk první mezinárodní soud se špičkou nacistické elity. Soud je znám pod názvem Norimberský proces, a jako první ze série několika soudních procesů odstartoval poválečné zúčtování se všemi hrůzami, kterých se nacisté dopustili. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit spravedlivost Norimberského procesu. Důraz je kladen především na otázku, zda byl Norimberský proces pouze soudem vítězů nad poraženými, nebo zda se vše odehrálo řádně dle mezinárodního práva. Zaměřuji se především na objektivitu soudu a snažím se vyvrátit argument odpůrců procesu, že v Norimberku "zvítězila moc nad zákony."
Abstract in different language: The first international trials with the Nazi elite took place in Nuremberg, Germany. The Trials were held between 20.11.1945 and 1.10.1946 and are known as the Nuremberg Trials (Die Nürnberger Prozesse). They were a series of military tribunals that started post-war denazification of Germany. The primary aim of the bachelor thesis is to evaluate the fairness of the Nuremberg trials. Emphasis is placed on the question of whether the Nuremberg trials were only a tribunal of victors over the defeated or if everything was done properly under international law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP odevzdat.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
Hridelova - V.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Hridelova - O.pdfPosudek oponenta práce994,35 kBAdobe PDFView/Open
Hridelova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce242,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33036

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.