Title: Komparace postavení žen v českých zemích a ve Velké Británii na konci 19. století a na počátku 20. století
Authors: Haisová, Nikola
Advisor: Urban Martin, Mgr.
Referee: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33053
Keywords: feminismus;emancipace;ženy;británie;rakousko-uhersko;československo;práce;vzdělání;politika
Keywords in different language: feminism;emancipation;women;britain;austria-hungary;czechoslovakia;work;education;policy
Abstract: Cílem bakalářské práce na téma "Komparace postavení české a britské ženy na konci 19. století a počátku 20. století" je porovnat postavení žen ve společnosti těchto dvou zemí. Práce se zabývá jak rodinným životem žen, tak i vzděláním a zaměstnáním. Důležitým aspektem v tématu postavení ženy ve společnosti je politika.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor´s thesis called ,,The comparison of Czech and British women's social status between the end of 19th and the beginning of 20th century" is to compare the social status of women between these two countries mentioned above. The thesis deals not only with the women's family life but also with the education and the job career. One of the important aspects regarding this topic is also politics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Haisova.pdfPlný text práce794,71 kBAdobe PDFView/Open
Haisova - V.pdfPosudek vedoucího práce583,88 kBAdobe PDFView/Open
Haisova - O.pdfPosudek oponenta práce589,35 kBAdobe PDFView/Open
Haisova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce232,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.