Title: Osud člověka v dějinách - Ladislav Karel Feierabend
Other Titles: The Human Destiny in History - Ladislav Karel Feierabend
Authors: Havránek, Martin
Advisor: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Fischerová Eva, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33055
Keywords: feierabend;vláda;exil;protektorát;londýn;2. světová válka
Keywords in different language: feierabend;the government;exile;protectorate;london;the world war ii
Abstract: Bakalářská práce s názvem Osud člověka v dějinách - Ladislav Karel Feierabend pojednává o životě zmíněného politika z let 19381948. Na počátku druhé světové války se stal ministrem zemědělství v několika vládách. Velkou část práce věnuji Feierabendově účasti v odbojové organizaci, jejímu vyzrazení a nucenému útěku z vlasti. V Londýně se Feierabend stal členem exilové vlády Edvarda Beneše. Po skončení války se vrátil do Československa, avšak po únorovém převratu v roce 1948 byl nucen utéct i podruhé. Feierabend se do konce svého života usídlil ve Spojených státech amerických.
Abstract in different language: The bachelor thesis entitled The Human Destiny in History - Ladislav Karel Feierabend deals with the life of the mentioned politic between years 1938-1948. At the beginning of the Second World War he became Minister of Agriculture in several governments. Much of the work is devoted to Feierabend's participation in the revolt organization, the disclosure and the compulsory escape from the homeland. In London, Feierabend became a member of the exile government of Edvard Beneš. After the war, he returned to Czechoslovakia, but after the February revolution in 1948 he was forced to abscond a second time. Feierabend settled in the United States of America for the rest of his life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Feierabend.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Havranek - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce636,54 kBAdobe PDFView/Open
Havranek - oponent.pdfPosudek oponenta práce617,6 kBAdobe PDFView/Open
Havranek obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce226,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.