Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPokorná Václava, Ing.
dc.contributor.authorSkála, Václav
dc.contributor.refereeBícová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:24:46Z-
dc.date.available2017-10-16
dc.date.available2019-03-15T10:24:46Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-25
dc.identifier74357
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33059
dc.description.abstractPráce je zaměřena na zoptimalizování stávajícího pracoviště s ohledem na ergonomii. Obsahuje popis pozorovaného pracoviště, dále jeho analýzu na základě vhodně zvolených ergonomických metod. Na základě pozorování a vypracované analýzy jsou v práci navržená nápravná opatření zajišťující zoptimalizování pracoviště s ohledem na ergonomii.cs
dc.format38 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectnápravná opatřenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectmetoda rulacs
dc.subjectmetoda art toolscs
dc.subjectruční montážcs
dc.titleNávrh montážního pracoviště s ohledem na ergonomiics
dc.title.alternativeDesing of assemnbly workplace with regards to ergonomicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe work is focused on optimizing the existing workplace with regards to ergonomics. It contains a description of the observed workplace and its analysis based on suitably chosen ergonomic methods. On the basis of observations and developed analyzes, corrective measures are proposed to ensure the optimization of the workplace with regards to ergonomics.en
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedcorrective measuresen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedrula methoden
dc.subject.translatedart tools methoden
dc.subject.translatedmanual assemblyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. Prace Vaclav Skala.pdfPlný text práce4,87 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Skala.PDFPosudek oponenta práce492,19 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Skala.PDFPosudek vedoucího práce260,91 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Skala.PDFPrůběh obhajoby práce154,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.