Title: Návrh technologie výroby přípravku pro montáž rozvodové sady
Other Titles: Design of the manufacturing process technology of tool for timing set assembly
Authors: Michal, Jan
Advisor: Vyšata Jiří, Ing. Ph.D.
Referee: Farský Jindřich, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33063
Keywords: přípravek;rozvod motoru;technologičnost;výrobní postup
Keywords in different language: timing tool set;manufacturing process;technology of construction
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na výrobu přípravku pro autoservis. Jedná se o přípravek pro výměnu rozvodové sady na motoru Renault. Cílem je vyrobit nový přípravek a vylepšit stávající dostupnými metodami, co nejjednodušším způsobem, při zachování funkce a za nižších nákladů na výrobu. V práci je nejprve představena funkce přípravku. Dále práce seznamuje s výrobními stroji, popisuje postup reverzního inženýrství. Následně je zhodnocena technologičnost konstrukce, vytvořeny 3D modely, zvolen materiál a další důležité parametry. V poslední fázi je popsán návrh technologie výroby. Výsledky práce jsou zveřejněny v textu.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the production of tool set for a car service. This tool set is for replacement timing belt, pulleys and water pump on the Renault engine. The aim of this bachelor thesis is to fabricate tool set, which will be simpler than the current one while maintaining function at lower production costs. In first part of the thesis, the functions of the tools set are explained. Further, the work presents machines that are available for use and also describes the reverse engineering procedure. Building modifications, 3D models, selected material and other parameters were chosen based on the technological design. The last part describes the layout of the production technology. The results of the thesis are published in the text.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Michal.pdfPlný text práce7,89 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Michal.PDFPosudek vedoucího práce284,32 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek BP - Michal.PDFPosudek oponenta práce702,32 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Michal.PDFPrůběh obhajoby práce160,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.