Title: Specifikace možností využití arteterapie v učitelské praxi
Other Titles: Specifications of the possibilities of using the art therapy in teaching
Authors: Jandová, Zdeňka
Advisor: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33077
Keywords: arteterapie;skupinová arteterapie;rámcový vzdělávací program;osobnostní a sociální rozvoj
Keywords in different language: art therapy;group art therapy;framework education programme of primary school system;the personality and social development
Abstract: Bakalářské práce "Specifikace možností využití arteterapie v učitelské praxi" se věnuje jednotlivým arteterapeutickým technikám a jejich využití při naplňování cílů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Dále se zaměřuje na vliv arteterapie na osobnostní a sociální rozvoj žáka.
Abstract in different language: The thesis "Specifications of the possibilities of using the art therapy in teaching" deals with the art therapy methods and their using in meetings the goals of Framework education programme of primary school system. The topic is focused on the personality and social development of pupils through the art therapy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Zdenka Jandova.pdfPlný text práce13,84 MBAdobe PDFView/Open
Jandova-oponent.pdfPosudek oponenta práce78,93 kBAdobe PDFView/Open
Jandova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce100,47 kBAdobe PDFView/Open
Jandova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce25,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33077

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.