Title: Riziko výskytu syndromu vyhoření u zaměstnanců státní správy
Other Titles: The risk of burnout among employees of government
Authors: Šindelářová, Tereza
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Szachtová Alena, PhDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33078
Keywords: riziko;výskyt;syndrom vyhoření;referenti;státní správa;instituce
Keywords in different language: risk;deposit;burnout syndrome;officer;state administration;institution
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou rizika výskytu syndromu vyhoření u referentů státní správy. V práci se zaměřuji na tři instituce a porovnávám výskyt syndromu vyhoření u každé instituce zvlášť,což je doprovázeno také teorií. Jejím cílem je odhalit výskyt syndromu vyhoření u referentů, jeho závažnost a případnou prevenci.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of risk of burnout syndrome occuration in public administration officers. I have focused on three institutions and in each of them I have compared the burnout occuration, which is also accompained by the theory of burnout. Its aim is to find out the state officers burnout syndrome, seriousness and relevant prevention.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_duben_26_final_BK_Zapadoceska univerzita v.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
Sindelarova-vedouci.pdfPosudek vedoucího práce252,63 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova-oponent.pdfPosudek oponenta práce528,95 kBAdobe PDFView/Open
Sindelarova-prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce12,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.