Název: Vývoj politického systému Československé socialistické republiky
Další názvy: Development of the political system of the Czechoslovak Socialist Republic
Autoři: Antoš, Stanislav
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Cabada, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3309
Klíčová slova: Československo;socialismus;komunistická strana;Vladimir Iljič Lenin;demokratický centralismus;ústřední výbor;marxismus-leninismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Czechoslovakia;socialist system;communist party;Vladimir Iljich Lenin;democratic centralism;central committee;marxism-leninism
Abstrakt: Politický systém socialistického Československa byl ustanoven v duchu marxismu-leninismu po vzoru Sovětského svazu. Podle tohoto světového názoru se také po celou dobu vyvíjel, byl důsledně uplatňován na začátku, v průběhu a až do konce režimu. Když se političtí reprezentanti chtěli odklonit od přijatého modelu, například v roce 1968, počala se stavba vybudovaná na myšlence monolitické státní moci, hroutit.
Abstrakt v dalším jazyce: From the start, the political system of Czechoslovakia was being developed in unity with the doctrine of Marxism-Leninism that originated in the Soviet Union. The influence of this power was decisive for all phases of the socialist system in our country ? during foundation, running and even at the end. In the course of four decades, the doctrine was threatened only in 1968, when the whole system was near collapse.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP1.pdfPlný text práce303,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Antos_ved.docPosudek vedoucího práce26 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Antos-BP_POL-opo.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Antos.pdfPrůběh obhajoby práce220,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.