Title: Vývoj politického systému Československé socialistické republiky
Other Titles: Development of the political system of the Czechoslovak Socialist Republic
Authors: Antoš, Stanislav
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Cabada, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3309
Keywords: Československo;socialismus;komunistická strana;Vladimir Iljič Lenin;demokratický centralismus;ústřední výbor;marxismus-leninismus
Keywords in different language: Czechoslovakia;socialist system;communist party;Vladimir Iljich Lenin;democratic centralism;central committee;marxism-leninism
Abstract: Politický systém socialistického Československa byl ustanoven v duchu marxismu-leninismu po vzoru Sovětského svazu. Podle tohoto světového názoru se také po celou dobu vyvíjel, byl důsledně uplatňován na začátku, v průběhu a až do konce režimu. Když se političtí reprezentanti chtěli odklonit od přijatého modelu, například v roce 1968, počala se stavba vybudovaná na myšlence monolitické státní moci, hroutit.
Abstract in different language: From the start, the political system of Czechoslovakia was being developed in unity with the doctrine of Marxism-Leninism that originated in the Soviet Union. The influence of this power was decisive for all phases of the socialist system in our country ? during foundation, running and even at the end. In the course of four decades, the doctrine was threatened only in 1968, when the whole system was near collapse.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP1.pdfPlný text práce303,03 kBAdobe PDFView/Open
Antos_ved.docPosudek vedoucího práce26 kBMicrosoft WordView/Open
Antos-BP_POL-opo.docPosudek oponenta práce29 kBMicrosoft WordView/Open
Antos.pdfPrůběh obhajoby práce220,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.