Title: Soubor tří graffiti maleb
Other Titles: Set of three graffiti paintings
Authors: Zůzová, Michaela
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Gebauer Kurt, Prof. akad. sochař dr. h. c.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33117
Keywords: graffiti;tagy;street art;abstrakce;umění;vandalismus;panická porucha;legální prostory
Keywords in different language: graffiti;tags;street art;abstraction;art;vandalism;panic attack;legal spaces
Abstract: Výstupem této diplomové práce jsou realizované tři graffiti malby inspirované nejen graffiti, ale i abstrakcí. Tyto malby svým obsahem komentují psychosociální téma panickou poruchu. Mají podpořit boj s touto psychickou poruchou a zároveň se snaží rozšířit povědomí o této nemoci ve společnosti. Obrazy mají dvě tváře. Jednu v denním světle, která působí abstraktně. Druhou je možné vidět pouze za tmy a UV záření. Teoretická část práce popisuje minulé i aktuální dění ve světě graffiti a představuje nynější pozici tohoto moderního umění. Zároveň se zabývá nejen známými autory, ale i méně známými autorkami a genderovou nerovností. Didaktická část obsahuje výukové jednotky, které napomohly seznámit žáky se světem graffiti a street artu, jak z pohledu teoretického tak i praktického.
Abstract in different language: The outcome of this diploma thesis is realization of three graffiti paintings inspired not only by graffiti, but also by abstraction. These paintings comment on the psychosocial subject - a panic disorder. The paintings aim to support the fight against this mental disorder, and at the same time they are trying to raise the awareness of this disease in a society. The images have two faces, one in a daylight that seems as an abstract form and the other which is visible only in the darkness and UV radiation. The theoretical part describes the past and current events in the world of graffiti and represents the current position of this modern art. At the same time it deals not only with well-known authors, but also with lesser known authors and gender inequality. The didactic section contains teaching units that have helped to familiarize pupils with the world of graffiti and street art, both theoretically and practically.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcMichaelaZuzova-DP-TriGraffitiMalby1.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Zuzova Michaela_vedouci_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Zuzova Michaela_oponent_Gebauer.pdfPosudek oponenta práce577,86 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Zuzova Michaela_2018.pdfPrůběh obhajoby práce459,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33117

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.