Title: Vývoj historických námětů v zobrazování a jejich dnešní pojednání
Other Titles: Historical topics in art and their image today
Authors: Korec, Lukáš
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Benish Barbara Lucilla, Magistr umění
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33122
Keywords: historické náměty;kresba;dějiny umění;interpretace historie;kontextualita;vlastní tvorba;analýza historických stylů
Keywords in different language: historical topics;drawing;art history;history interpretation;contextuality;creative work;artistic styles analysis
Abstract: Výstupem diplomové práce je devět černobílých kreseb suchým pastelem na šepsovaných barvený papír formátu 120 x 200 cm a teoretický průvodní text popisující zadání, jeho zpracování a aplikaci do výuky. Tématem práce jsou historické náměty, jejich vývoj a využití v dnešní autorské tvorbě a učebním prostředí jako způsob zapojení a učení teoretických poznatků dějin umění vlastní tvůrčí činností, praktickou výtvarnou i výzkumnou, za využití analýzi jednotlivých stylů a jeho autorů pro aplikaci definovaných prvků ve vlastním vyjádření.
Abstract in different language: The outcome of this diploma thesis is nine monochromatic pastel drawings on colored paper of size of 120 x 200 cm and theoretical text explaining its aim, realization and application into education. The theme of this work is historical painting, its evolution and using in current art and educational environment as a way to teach facts of art history by using own creative work, both practical and theoretical research along with analysis of particular art styles and its authors to applicate defined elements in own expressions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcLukasKorec-DP-DejinneVyjevyAJejichInterpretace1.pdfPlný text práce9,15 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Korec Lukas_V_Polacek.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Scan_Korec Lukas_O_Benish.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Korec Lukas_2018.pdfPrůběh obhajoby práce434,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.