Název: Stranický systém Italské republiky od revoluce soudců do současnosti
Další názvy: Italian party system from Judges Revolution to present
Autoři: Ratajová, Soňa
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Kvěš, Robin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3313
Klíčová slova: stranický systém;Itálie;typologie;transformace;Silvio Berlusconi;bipolární uspořádání
Klíčová slova v dalším jazyce: party system;Italy;typology;transformation;Silvio Berlusconi;bipolarism
Abstrakt: Předkládaná práce má za cíl komplexně popsat vytváření italského stranického systému v letech 1994 - 2008. V této souvislosti je řešena otázka typu stranického systému dle klasifikačních kritérií Duvergera, Blondela, Sartoriho a Maira.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to describe - in the most possible complex way - the formation of Italian party system in the years 1994 - 2008. It is also solved the question of the type of party system according Duverger, Blondel, Sartori and Mair.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Italsky_stranicky_system.pdfPlný text práce288,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ratajova_ved_pol.docPosudek vedoucího práce31,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ratajova_opo_pol.docPosudek oponenta práce27,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Ratajova.pdfPrůběh obhajoby práce152,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.