Název: Istrie jako transhraniční region v historii a současnosti.
Další názvy: Istria as transborder region in the historical and contemporary perspectives.
Autoři: Šesták, Jan
Vedoucí práce/školitel: Cabada, Ladislav
Oponent: Šanc, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3314
Klíčová slova: Istrie;transhraniční region;hranice;Itálie;Slovinsko;Chorvatsko;Terst;politické ideologie.
Klíčová slova v dalším jazyce: Istria;trans-boarder region;boarder;Italy;Slovenia;Croatia;Trieste;political ideology.
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou národně-emancipačních procesů v transhraničním regionu Istrie a jeho následném formování. Na istrijském poloostrově se střídaly vlivy rozličných politických mocností. Ve stati je zaměřena pozornost na cestu od konfliktních situací k integraci v rámci EU.
Abstrakt v dalším jazyce: Istria as a trans-boarder region is the geopolitical whole, where there have been many forms of political organization. These forms are reflected in today's ethnic composition and in demarcation of national borders. In today's integrated Europe, with its efforts to overcome historical and political injustice committed against oppressed nations by those stronger ones, we can also find integration efforts here on the Istrian peninsula between Italy, Slovenia and Croatia. This work deals with the formation of today's geopolitical units in the area of Istria, the main object of interest is the area near the Gulf of Trieste.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Istrie jako transhranicni region, historie a soucasnost.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sestak Jan_POL-ved.docPosudek vedoucího práce28 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sestak Jan-POL.docPosudek oponenta práce33 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sestak.pdfPrůběh obhajoby práce263,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3314

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.