Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček, Pavel
dc.contributor.authorHerčík, Tomáš
dc.contributor.refereeRosůlek, Přemysl
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:34:02Z-
dc.date.available2010-04-28cs
dc.date.available2013-06-19T06:34:02Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-04-28
dc.identifier40055
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3316
dc.description.abstractDevoluce je nepochybně velmi dynamický proces, který ovlivnil, ovlivňuje a bude ovlivňovat politické procesy ve Velké Británii. Práce je zaměřena na její konkrétní projevy v oblastech Skotska, Walesu a Severního Irska. Jejím cílem je popsat autonomní instituce, které zde v rámci procesu devoluce vznikly, a to podle klasického dělení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Dalším cílem je zjistit míru autonomie jednotlivých regionů. Jako nástroj pro zjišťování této míry slouží imaginární cesta, na jejímž konci je nezávislost jednotlivých regionů. Posledním cílem práce je obecně popsat, co to je proces devoluce.cs
dc.format49 s. (86683 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdevolucecs
dc.subjectVelká Britániecs
dc.subjectSkotskocs
dc.subjectWalescs
dc.subjectSeverní Irskocs
dc.subjectautonomní institucecs
dc.subjectmoc zákonodárnács
dc.subjectmoc výkonnács
dc.subjectmoc soudnícs
dc.titleDevoluce ve Velké Británii (případová studie Severního Irska, Skotska, Walesu)cs
dc.title.alternativeDevolution in Great Britain (case study of Scotland, Wales, Northern Ireland)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDevolution is undoubtedly a very dynamic process that significantly influenced, yet still affecting and will affect the political process in Great Britain. The work is focused on its particular manifestations in the regions of Scotland, Wales and Northern Ireland. It aims to describe an autonomous institutions under the devolution process in these regions arose, according to the classical division of powers into legislative, executive and judicial powers. Another goal is to find out the extent of autonomy of individual regions. As a tool for determining the degree is an imaginary journey to the end of which is independence of the regions. The final goal is to generally describe what is the process of devolution.en
dc.subject.translateddevolutionen
dc.subject.translatedGreat Britainen
dc.subject.translatedScotlanden
dc.subject.translatedWalesen
dc.subject.translatedNorthern Irelanden
dc.subject.translatedautonomous institutionsen
dc.subject.translatedlegislative poweren
dc.subject.translatedexecutive poweren
dc.subject.translatedjudicial poweren
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas Hercik Bakalarska prace.pdfPlný text práce331,32 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_vedouci_POL.docxPosudek vedoucího práce13,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
docx(1).Hercik_vedouci_POL.docxPosudek oponenta práce13,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Hercik.pdfPrůběh obhajoby práce230,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.