Title: Měření proudových parametrů lopatkového kola volně se protáčejícího ve výstupním proudu z kontrakční dýzy kalibračního tunelu
Other Titles: Measurement of the current parameters of the freely rotating vane wheel in the outlet stream from the contractile nozzle of the calibration tunnel
Authors: Kaiser, Vojtěch
Advisor: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Hoznedl Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33170
Keywords: prandtlova sonda;aerodynamický tunel;hwa;cta;turbina;matlab;kalibrace;kalibrační konstanty;odhad nejistot měření;statistika
Keywords in different language: pitot-static probe;aerodynamic tunnel;hwa;cta;turbine;matlab;calibration;calibration constants;measurement uncertainty estimation;statistics
Abstract: Využitím měřící techniky zjišťujeme proudové parametry turbínky upevněné na konci aerodynamického tunelu. Kalibrace pneumatických a HWA sond. Určování kalibračních konstant. Výpočet frekvence otáček turbínky. Porovnání naměřených rychlostí pneumatickou a HWA sondou. Statistické vyhodnocení nejistot měření v konkrétních bodech. Naměřená data vyhodnocujeme za pomocí softwaru Matlab.
Abstract in different language: By using the measuring technique, we determine the current turbine parameters mounted at the end of the aerodynamic tunnel. Calibration of pneumatic and HWA probes. Determination of calibration constants. Calculation of turbine revolution frequency. Comparison of measured speeds with pneumatic and HWA probes. Statistical evaluation of measurement uncertainties in specific points. Measured data is processed and evaluated in Matlab software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kaiser_Vojtech_2018_Vcetne_Vazanych_Priloh.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni BP-Kaiser-doc02161720180618172020-1.pdfPosudek vedoucího práce699,17 kBAdobe PDFView/Open
posudek BP-Kaiser-doc02161820180618172048-1.pdfPosudek oponenta práce359,53 kBAdobe PDFView/Open
prubeh obhajoby BP Kaiser-doc02172520180621100217.pdfPrůběh obhajoby práce261,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.