Title: Orientační hry pro děti předškolního věku
Other Titles: Orienteering games for preschool children
Authors: Táboříková, Vendula
Advisor: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33191
Keywords: hra;předškolní věk;orientace v prostoru;orientační hry;orientační běh
Keywords in different language: game;preschool children;orienteering games;orienteering run
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na orientační hry v mateřské škole. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Práce nejprve definuje předškolní věk a jeho specifika především po stránce tělesného a pohybového vývoje dále pak i vývoje psychického a sociálního. Jedna z kapitol teoretické části je věnována hře, konkrétně dělení, přípravě a vedení her. Zajímavá je část o orientačním běhu, kde je popsána trať (včetně dětské), potřebné vybavení a pravidla běhu. Praktická část obsahuje zásobník cvičení a her pro rozvoj orientace v prostoru u dětí předškolního věku ve vnitřních i venkovních prostorech a dále návrh orientačního běhu ve vnitřních prostorech mateřské školy. Orientačních hry slouží nejen k rozvoji orientace v prostoru, ale mají také pozitivní vliv na spolupráci, pozornost a rozvoj hrubé i jemné motoriky dětí.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is about orienteering games for preschool children. It is divided into two parts a theoretical and a practical one. In the beginning, the thesis gives information about preschool age, about the physical development, movement development and the development of psyche and socialization. The theoretical part describes the game and its division, preparation and guidance. The orienteering run represents a remarkably interesting segment of this thesis. The practical part includes a list of games that has been created by the author. The games are appropriate for both - indoor and outdoor places. They show the use of orienteering games not only as a tool for development of orientation in space, but it also has a great effect on cooperation, attention and physical skills.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Taborikova- finalni verze.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Taborikova V. - VP.pdfPosudek vedoucího práce166,78 kBAdobe PDFView/Open
Taborikova V. - OP.pdfPosudek oponenta práce182,34 kBAdobe PDFView/Open
Taborikova V..pdfPrůběh obhajoby práce55,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33191

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.