Title: Právní postavení Židů na základě protižidovských předpisů a otázka "konečného řešení" v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1939-1942
Other Titles: Legal Status of Jews based on anti-jewish Legislation and the question of the "Final solution" in the Protectorate of Bohemia and Moravia in the years 1939 - 1942
Authors: Pánková, Jana
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33229
Keywords: protektorát;žid;protižidovské zákonodárství;perzekuce;vysídlení;židovský majetek;"konečné řešení"
Keywords in different language: protectorate;jew;anti-jewish legislation;persecution;displacement;jewish property;"final solution"
Abstract: Cílem této práce je přiblížit jednotlivé předpisy diskriminující židovské obyvatelstvo a regulující jejich právní postavení na území Protektorátu Čech a Moravy. U některých předpisů je proveden juristický rozbor. Záměrem práce je poukázat nejen na okupační, ale i protektorátní předpisy, na jejichž základě byli Židé v osobním i veřejném životě omezováni a zaměřit se na právní rámec těchto nařízení.
Abstract in different language: The aim of this study was to provide overview of the legislation discriminating against the Jewish population and regulating their legal status in the territory of the Protectorate of Bohemia and Moravia. Juristic analysis was also performed in case of some pieces of legislation. This study wants to outline both the occupation regime and Protectorate regulations restricting Jews in their personal as well as public life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigorozni prace 2017 - Mgr. Jana Pankova.pdfPlný text práce792,96 kBAdobe PDFView/Open
OP - Pankova.pdfPosudek oponenta práce80,61 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Pankova.pdfPrůběh obhajoby práce48,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33229

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.