Title: Právní úprava manželství a rodiny v Československu v letech 1918 - 1963
Other Titles: The Marriage and family law in Czechoslovakia in 1918 - 1963.
Authors: Šimíčková krůsová, Marcela
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33231
Keywords: manželské právo;rodinné právo;právní úprava manželství a rodiny;československo;1918-1963
Keywords in different language: marriage law;family law;marriage and family law;czechoslovakia
Abstract: Tématem této práce je právní úprava manželství a rodiny v období od vzniku první Československé republiky do roku 1963. Hlavním cílem této rigorózní práce je zmapování historického pojetí manželského a rodinného práva a představení právních předpisů, které se dotýkaly manželského a rodinného práva ve sledovaném období, provedení juristického rozboru nejdůležitějších zákonů a porovnání právní úpravy především období první československé republiky s právní úpravou po roce 1945.
Abstract in different language: The theme of this thesis is the legal regulation of marriage and family in the period from the first Czechoslovak Republic until 1963. The main aim of this thesis is to map out the historical concept of marital and family law and to introduce legal provisions that concerned marital and family law in the period under review the legal analysis of the most important laws and the comparison of the legislation, especially the period of the first Czechoslovak Republic with legal regulation after 1945.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DEF Vyvoj manzelskeho a rodinneho prava v.pdfPlný text práce818,99 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Simickova Krusova.pdfPosudek oponenta práce46,25 kBAdobe PDFView/Open
OP - Simickova Krusova.pdfPrůběh obhajoby práce93,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.