Title: Úpadek finančních institucí
Other Titles: Bankruptcy of financial institutions
Authors: Domonkošová, Tereza
Advisor: Anderlová Silvie, JUDr. et Mgr.
Referee: Jánošíková Petra, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33236
Keywords: úpadek;insolvence;dlužník;věřitel;insolvenční řízení;konkurs;oddlužení;banka;finanční instituce;insolvenční správce
Keywords in different language: bankruptcy;insolvency;debtor;creditor;insolvency proceeding;discharge of debts;bankrupt;bank;financial institucion;insolvency practicioner
Abstract: Úpadek ve smyslu insolvenčního práva představuje platební neschopnost nebo předlužení. Insolvenční zákon nabízí čtyři způsoby řešení úpadku, jsou jimi oddlužení, konkurs, reorganizace a zvláštní způsob řešení úpadku. Hlavními aktéry insolvenčního řízení jsou dlužník a věřitel, kteří mohou být osobami právnickými i fyzickými. Zvláštní způsob řešení úpadku představuje efektivní metodu vypořádání s dluhy v případě, kdy je dlužníkem finanční instituce. Úpadek finančních institucí nabízí subjektům finančního trhu řešení jejich nepříznivé situace.
Abstract in different language: Bankruptcy in the sence of financial law is an inability to pay debts or condition, where quantify of receivables is bigget than the value of property. Insolvency law offer four ways of dealing with bankruptcy, it means discharge of debts, bankrupt, reorganization of company and special way of dealing with bankruptcy. Main actors of insolvency proceeding are debtor and creditor, who may be individual person or legal entity. Special way of dealing with bankruptcy is effective method of dealing with bankruptcy of financial institucions. Bankruptcy of financial institucions tender solution of an unfavorable situation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Upadek financnich instituci_Tereza Domonkosova_ Plzen 2018.pdfPlný text práce907,17 kBAdobe PDFView/Open
Domonkosova op Janosikova.pdfPosudek oponenta práce390,15 kBAdobe PDFView/Open
Domonkosova ved Andelova.pdfPosudek vedoucího práce655,15 kBAdobe PDFView/Open
pr.o. Domonkosova.pdfPrůběh obhajoby práce564,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.