Title: Próza v prvním desetiletí časopisu PLŽ
Other Titles: Prose in the first decade of the PLŽ magazine
Authors: Heinrichová, Zdeňka
Advisor: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Referee: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33242
Keywords: próza;časopis plž;ivo fencl;jitka prokšová;lubomír mikisek;milan čechura;jan sojka;václav gruber.
Keywords in different language: prose;magazine plž;ivo fencl;jitka prokšová;lubomír mikisek;milan čechura;jan sojka;václav gruber.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá prózou v časopisu Plž v letech 2002 2011. Pro tuto práci jsme si vybrali šest autorů, jejichž prózu tato práce rozebírá. Jedná se o Iva Fencla, Jitku Prokšovou, Lubomíra Mikiska, Milana Čechuru, Jana Sojku a Václava Grubera. Každý z nich je jiný, ale jedno mají společné přispívají do časopisu Plž svou prózou. V této bakalářské práci se nachází informace i o předchůdci časopisu Plž časopisu Spektrum a také o vzniku samotného časopisu Plž. Zmiňujeme též redakční radu. Poté se již tato práce plně věnuje vybraným autorům a jejich povídkám, které jsou v časopise uveřejněny. Součástí práce je shledávání společných prvků v prózách u jednotlivých autorů. Práce obsahuje také vlastní názor na každého z autorů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with prose in the magazine Plž within the years 2002 and 2011. We have chosen six authors whose prose is the subject of this thesis. These are Ivo Fencl, Jitka Prokšová, Lubomír Mikisek, Milan Čechura, Jan Sojka and Václav Gruber. Each of them is different, but they have one in common - they contribute to the Plž magazine in the form of their prose. As well as this, this thesis provides its readers with the information about the ancestor of this magazine - the magazine Spektrum, and informs about the origin of Plž itself. The editorial staff is being mentioned, too. Followingly, the thesis focuses on chosen authors and their stories which are published in the magazine. A part of the thesis is as well created by finding common features of all the authors´ prose. Moreover, the personal opinion of each of the authors is included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zdenka Heinrichova - Bakalarska prace.PDFPlný text práce794,46 kBAdobe PDFView/Open
heinrichova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce28,35 kBAdobe PDFView/Open
heinrichova_zelenkova.pdfPosudek oponenta práce30,64 kBAdobe PDFView/Open
heinrichova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce131,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33242

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.