Title: Dvě rady mladým králům
Other Titles: Two advices for young kings
Authors: Hanáková, Magda
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33248
Keywords: smil flaška z pardubic;jan dubravius;nová rada;theriobulia;václav iv.;ludvík jagellonský;alegorie;ironie
Keywords in different language: smil flaška from pardubice;jan dubravius;nová rada;theriobulia;wenceslaus iv of bohemia;louis ii of hungary;allegory;irony
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním dvou primárních alegorických textů - Nové rady Smila Flašky z Pardubic a Theriobulie Jana Dubravia. Cílem této práce je najít shodné a rozdílné znaky obou uvedených děl, která měla sloužit k poučení dvěma mladým králům (Václavu IV. a Ludvíku Jagellonskému), a tyto rozdíly vysvětlit.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with comparison of two allegorical poems Nová rada written by Smil Flaška from Pardubice and Latin Theriobulia by Jan Dubravius. The main objective of this thesis is to find similarities and differences between these two poems which were supposed to enlighten two young kings (Wenceslaus IV of Bohemia and Louis II of Hungary). If there are any differences, they will be explained.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanakova_BP.pdfPlný text práce541,97 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_viktora.pdfPosudek oponenta práce27,94 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce36,15 kBAdobe PDFView/Open
hanakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce148,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33248

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.