Title: Instituce Senátu Parlamentu ČR a její specifika
Other Titles: Institution of the Senate of the Czech Republic and its specifics
Authors: Jindřichová, Kateřina
Advisor: Kubát, Michal
Referee: Jurek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3326
Keywords: senát;horní komora;parlament;dvoukomorovost;Ústava ČR;zákonodárný proces;ústavní pojistka;stabilizační funkce;volební systém;nerovný bikameralismus
Keywords in different language: senate;upper chamber;bicameralism;unequal bicameralism;Constitution of Czech republic;legislative process;stabilizing function;constitutional safeguard;electoral system
Abstract: Tato práce se primárně zabývá horní komorou Parlamentu ČR, jejími pravomocemi z Ústavy ČR vyplývajících a další činností, kterou vykonává. Poslední kapitola pak hodnotí reálné fungování Senátu, tedy jak se Senát projevuje v praxi, tj. mimo jiné jeho faktický vliv na zákonodárný proces. Na základě seznámení se senátní problematikou práce nakonec směřuje k zodpovězení poměrně často diskutované otázky, zda je Senát v našem politickém systému smysluplnou institucí.
Abstract in different language: The topic the work is upper chamber of the Czech Parliament. The work is primarily concentrated on the describing Senate´s constitutional competencies and its other activity. The last chapter is concentrated on the real functioning Senate,for example on its influence on the legislative process. The main goal of the work is evaluate whether is Senate meaningfulness institution in our political system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
finalni verze.pdfPlný text práce587,96 kBAdobe PDFView/Open
Jindrichova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce459,9 kBAdobe PDFView/Open
Jindrichova_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,53 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Jindrichova.pdfPrůběh obhajoby práce282,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.