Název: Instituce Senátu Parlamentu ČR a její specifika
Další názvy: Institution of the Senate of the Czech Republic and its specifics
Autoři: Jindřichová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kubát, Michal
Oponent: Jurek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3326
Klíčová slova: senát;horní komora;parlament;dvoukomorovost;Ústava ČR;zákonodárný proces;ústavní pojistka;stabilizační funkce;volební systém;nerovný bikameralismus
Klíčová slova v dalším jazyce: senate;upper chamber;bicameralism;unequal bicameralism;Constitution of Czech republic;legislative process;stabilizing function;constitutional safeguard;electoral system
Abstrakt: Tato práce se primárně zabývá horní komorou Parlamentu ČR, jejími pravomocemi z Ústavy ČR vyplývajících a další činností, kterou vykonává. Poslední kapitola pak hodnotí reálné fungování Senátu, tedy jak se Senát projevuje v praxi, tj. mimo jiné jeho faktický vliv na zákonodárný proces. Na základě seznámení se senátní problematikou práce nakonec směřuje k zodpovězení poměrně často diskutované otázky, zda je Senát v našem politickém systému smysluplnou institucí.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic the work is upper chamber of the Czech Parliament. The work is primarily concentrated on the describing Senate´s constitutional competencies and its other activity. The last chapter is concentrated on the real functioning Senate,for example on its influence on the legislative process. The main goal of the work is evaluate whether is Senate meaningfulness institution in our political system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAP) / Bachelor´s works (DPR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
finalni verze.pdfPlný text práce587,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrichova_BP_POL_ved.pdfPosudek vedoucího práce459,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jindrichova_bp_opo_pol.docxPosudek oponenta práce41,53 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Jindrichova.pdfPrůběh obhajoby práce282,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.