Title: Hledání nových forem a přístupů, technologický experiment Vlastní sebereflexe a tvorba ucelené autorské kolekce (6 ks modelů).
Other Titles: A search for new forms and approaches, technological experiment Self-reflection and creation of comprehensive collection (six pieces of models)
Authors: Janischová, Assel
Advisor: Krbcová Helena, Doc. akademický malíř
Referee: Marková Lenka, MgA.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33328
Keywords: tvarový experiment;technika drappingu;organický tvar;japonsko;rytířská zbroj;symbolismus;nositelnost
Keywords in different language: experiment;drapping technique;organic shapes;japan;knight's armour;symbolism;wearable
Abstract: Mým cílem bylo vytvořit autorskou kolekci oděvů se zajímavými siluetami a s experimentálními detaily volného tvaru. Také jsem chtěla, aby kolekce byla nositelná. Chtěla jsem dosáhnout určitého kompromisu mezi fantazií a životem. Hlavní slovo v kolekci má technika drappingu. Vzniklé věci mají organické tvary a jsou inspirované květy tulipánů a větvičkami myrty, jejichž symbolika je mi blízká. Věci, které vznikly pomocí drappingu, jsem vyvážila věcmi už známého střihu, abych dosáhla rovnováhy. Inspirovala jsem se také rytířskou zbrojí a její siluetou s přehnanými rameny a Japonskem.
Abstract in different language: My aim was to create a comprehensive collection with interesting silhouettes and experimental free shape details. Also I wanted it to be wearable. I wanted to achieve specific compromise between fantasy and life. The emphasis in the collection is the drapping technique. Details have organic shapes and were inspired by tulip flower and myrtle twigs, symbolism of which is close to me. I balanced the details with well-known patterns to achieve. Also, I was inspired by a knight's armour with extreme shoulders a Japanese style.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BcA. Assel Janischova DP.pdfPlný text práce17,55 MBAdobe PDFView/Open
Janischova.pdfPosudek oponenta práce915,48 kBAdobe PDFView/Open
Janischova_0.pdfPrůběh obhajoby práce419,88 kBAdobe PDFView/Open
Janischova_1.pdfPosudek vedoucího práce455,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.