Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorStrnadová, Lenka
dc.contributor.authorMartinková, Magdaléna
dc.contributor.refereeKvěš, Robin
dc.date.accepted2012-06-05
dc.date.accessioned2013-06-19T06:34:13Z
dc.date.available2011-06-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:34:13Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier46223
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3333
dc.description.abstractTato bakalářská práce si klade za cíl najít a porovnat zdroje legitimity, o které se opírají demokratické modely Schumpeterovy elitní demokracie, Dahlovo modelu polyarchie, myšlenkového modelu deliberativní demokracie a nakonec modelu občanského republikanismu. Náplní práce je pak na základě srovnání těchto modelů najít ten, který disponuje nejsilnější legitimitou. Struktura práce je rozdělena na pět částí. První část se zabývá teoretickým vymezením pojmu legitimity a jeho historickým vývojem a teoretickými modely, kterými přispěli různí autoři. Další části se postupně zabývají hledáním zdrojů legitimity v již zmíněných modelech a průběžně jsou zde tyto modely srovnávány podle vytyčených měřítek. Poznatky této práce bude možno využít při rozsáhlejších a hlubších analýzách zabývajících se zdroji legitimity a nebo bude práce využitelná jako normativní základ při prozkoumávání empiričtějších složek legitimity.cs
dc.format76 s. (136 800 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzdroje legitimitycs
dc.subjectteoretické modely legitimitycs
dc.subjectpanství Maxe Weberacs
dc.subjectobčanská participacecs
dc.subjectospravedlnění konánícs
dc.subjectSchumpeterova elitní demokraciecs
dc.subjectpolyarchiecs
dc.subjectdeliberativní demokraciecs
dc.subjectobčanský republikanismuscs
dc.subjectobčanská společnostcs
dc.subjectvolbycs
dc.subjectdeliberacecs
dc.subjectlegitimizující prvkycs
dc.titleZdroje legitimity politické moci v kontextu modelů demokraciecs
dc.title.alternativeSources of legitimacy of political power in context of democratic modelsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra politologie a mezinárodních vztahůcs
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is concerned with sources of legitimacy in different models of democracy. As representatives were chosen Schumpeter's minimalistic model of elite democracy, Dahl's maximalistic model of polyarchy, for participation model one of the youngest models of so called deliberative democracy and finlly civic republicanism. The first theoretical part is about defining legitimation as normative concept and about clarification of particular concepts of chosen authors. In others parts are exposed particular sources of legitimacy, which are basicly consist of beliefs in whole system settings, belief of rightness of common good, participations of citizens, participation in election and so on.en
dc.subject.translatedsources of legitimacyen
dc.subject.translatedtheoretical models of legitimacyen
dc.subject.translateddominion of Max Weberen
dc.subject.translatedcivic participationen
dc.subject.translatedjustification of mannersen
dc.subject.translatedSchumpeter's elite demovracyen
dc.subject.translatedpolyarchyen
dc.subject.translateddeliberative democracyen
dc.subject.translatedcivic republicanismen
dc.subject.translatedcivic societyen
dc.subject.translatedelectionsen
dc.subject.translateddeliberationen
dc.subject.translatedelements of legitimationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA komplet PDF.pdfPlný text práce584,79 kBAdobe PDFView/Open
Martinkova_ved.docxPosudek vedoucího práce40,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Martinkova Magdalena_BP_OPO.docxPosudek oponenta práce40,24 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Martinokova.pdfPrůběh obhajoby práce318,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.